Email: support@itcoms.vn
Hotline: 0975.79.04.05

Chính Sách Chung

Điều Khoản Sử Dụng & Chính Sách Bảo Mật.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi truy cập và sử dụng website này. Nếu muốn truy cập website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều khoản sử dụng mà không có ngoại lệ nào.Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website. iTCom’s là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều khoản sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

  1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG KHÁC.

Thông tin được thu thập thông qua Website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ và sản phẩm của iTCOMS.
  • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, khiếu nại về chất lượng dịch vụ, sản phẩm chính sách bảo hành, đổi trả,…
  • Cung cấp cho bạn thông tin về các dịch vụ mở rộng, dịch vụ ưu đãi, sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng,…
  • Ghi nhận ý kiến từ phía khách hàng, xem xét và nâng cấp nội dung, giao diện Website.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu iTCOMS và các dịch vụ, sản phẩm do chúng tôi cung cấp.
  1. TÍNH CHẤT CỦA THÔNG TIN HIỂN THỊ.
  • Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về iTCOMS. Thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà mà iTCOMS đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng về iTCOMS.
  • Bất kỳ nội dung nào thuộc website www.itcoms.vn bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty, dịch vụ, sản phẩm,… đều thuộc quyền sở hữu của iTCOMS và được đích thân người được ủy quyền biên soạn nội dung tại iTCOMS 100% biên soạn.
  • Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông,… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận của iTCOMS là xâm phạm quyền của iTCOMS. iTCOMS có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
Để lại tin nhắn cho chúng tôi