Nên SỬA hay THAY MỚI Bo mạch chủ [Mainboard] khi bị hỏng