Hướng Dẫn Sửa Lỗi Máy Tính Kêu Tít Tít, Bíp Bíp Liên Tục