Nhưng lưu ý khi Nâng cấp Ram, Nâng cấp Ram mất bao nhiêu tiền