Hướng Dẫn Thanh Toán

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Các phương thức thanh toán hiện có tại ITCOMS

THANH TOÁN
BẰNG TIỀN MẶT